Produkt MKInet - Security

Produkt MKInet - Security šifruje datovou komunikaci od uživatele přes metropolitní síť až po vstup do veřejné internetové sítě a to na úrovni komunikační vrstvy TCP/IP. Vlastní šifrování je uskutečněno technologií kterou mimo jiných metod zabezpečení používají v portfóliu svých produktů nadnárodní mobilní operátoři, ČR nevyjímaje.


Podmínky nasazení : osobní počítač nebo server s operačním systémem Windows XP Profesional, Windows XP Home, Windows 2000, Windows server 2003


Cena za implementaci tohoto produktu u uživatele je 1815,- Kč s DPH


Výhodou produktu MKInet - Security je vysoký stupeň šifrování přenášených dat bez nutnosti použití speciálních špičkových šifrovacích zařízení od společnosti CISCO.