Ceník za služby
Ceník služeb platný od: 1.1.2010
Servisní a technické výkony

Zahrnují práci při instalaci HW a produktů třetích stran a případné školení obsluhy těchto produktů.

Druh a místo výkonu Sazba za hodinu
Výkony na pracovišti zhotovitele 200,- Kč bez DPH, 242,- Kč s DPH
Výkony na místě určeném objednatelem 250,- Kč bez DPH, 303,- Kč s DPH
Systémové zásahy

Zahrnují instalace operačních systémů a SW produktů třetích stran, práce systémové integrace a případné školení k těmto produktům.

Druh a místo výkonu Sazba za hodinu
Výkony na pracovišti zhotovitele 250,- Kč bez DPH, 303,- Kč s DPH
Výkony na místě určeném objednatelem 350,- Kč bez DPH, 424,- Kč s DPH
Ostatní

Zahrnuje náklady účelně vynaložené v souvislosti s provedením výše uvedených prací.

Druh a místo výkonu Sazba
Cestovné na místo pracovního výkonu 6,- Kč/km bez DPH, 7,30,- Kč s DPH
Příplatky

Definují procentní zvýšení sazeb příslušných výkonů při zásazích mimo běžnou pracovní dobu.

Druh a místo výkonu Zvýšení sazby
Práce v době od 16:00 do 8:00 hodin. 50%
Práce v sobotu, neděli a ve dnech státem uznaných svátků 100%


Řádně objednané služby lze odřeknout písemně (dopis, fax, e-mail) ve lhůtě ne kratší než 24 hodin před sjednaným termínem poskytnutí služby.


 •  Google - celosvětový
 •  Seznam - český
 •  Centrum - český
 •  Atlas - český


 •  Dama - časopis pro ženy
 •  Kuchtík
 •  Žena in
 •  Kosmetika


 •  Meteopress
 •  ČHMÚ


 •  I-Dnes
 •  Lidové noviny
 •  i-HNed
 •  Aktuálně
 •  České noviny
 •  Blesk
 •  TV Program


 •  Telefonní seznam
 •  Zlaté stránky


 •  Slunečnice
 •  Studna
 •  Doupě
 •  Download
 •  Češtiny do her